KongresiKongresi i Filipineve është një prodhuesit kryesore të ligjit të Filipineve. Ajo bikameral trup i përbërë nga këshilli i lartë, në Senat dhe dhomën e ulët, dhoma e Përfaqësuesve. Përbëhet prej njëzet e katër senatorët në Senat, ihinahalal gjysma e saj çdo tre vjet.

Senatorët zgjidhen nga çdo elektoratit dhe nuk paraqesin ndonjë gjeografike të rrethit.

E përbërë nga dhoma e Përfaqësuesve, jo më vonë se deputetët

Ka dy lloje të ligjvënësit: qarkut dhe sektoriale përfaqësues. Të përfaqësuar një të qarkut legjislatura të veçantë gjeografik të qarkut të vendit. Përbëhet nga një ose më shumë qarkut kongresyunal të gjitha krahinat e vendit. Me vet edhe e qarkut kongresyunal disa qytete, së bashku me qytetet e tjera me dy ose më shumë përfaqësues. Të përfaqësuara nga ana sektoriale të shumicës e pakicës sektorët e popullsisë. I jep vëmendje të grupeve të pakicave që të ketë një përfaqësues në Kongres, në rast se nuk është në rregull tyre të përfaqësimit nga të qarkut përfaqësues. I njohur edhe si zëvendës listë të partisë, të përfaqësuar nga të tjerë të sektorit ligjvënësit sindikatat punëtorët, një grup që promovon të drejtat, dhe të tjera të shoqatës