Avokatët e Shkurte! Filipine avokatët, të gjitha online.


Shok i Gjykatës së lartë i Filipineve


Dhënë në vitin Kushtetutës për të katërmbëdhjetë e numrit të bashkëpunëtorëve të Drejtësisë. Ajo filloi në ora gjashtë në deri në numrin aktual të katërmbëdhjetë sipas Kushtetutës së vititMe njëzet-e-tre Amerikan nanilbihihan edhe si Bashkëpunëtor të Drejtësisë nga deri në vitin.

Në Kushtetutën e vitit, një hihiranging bashkëpunëtorëve të Drejtësisë duhet të jeni vendas i lindur qytetar i Filipineve, dyzet vjeç, dhe pesëmbëdhjetë vjet ose më shumë si një gjyqtari të gjykatës më të ulët ose të angazhuara në praktikën e ligjit në Filipine.

Gjithashtu kërkohet që të posedojnë aftësi të dëshmuara, morale-ndërgjegjes, besnikërisë, të pavarur dhe të menduarit një anëtar i gjykatës.

Si Shef i Drejtësisë dhe të tjera, gjykatësit e gjykatës më të ulët, bashkëpunëtorëve të Drejtësisë janë të emëruar nga Presidenti, nga e ka dorëzuar propozimin e sistemit Gjyqësor dhe Bar të Këshillit.

Ata do të shërbejnë si të bukura sjelljet e tyre, derisa të vuajnë ata në moshën shtatëdhjetë vjeç ose të humbasin aftësinë për të kryer detyrat e zyrës së tyre. Por ato gjithashtu mund të të hiqet në vend nga clippers Artikull rreth Filipine dhe Ligjit është një stub. Ju mund të ndihmoni duke zgjeruar atë.