DEKLARATËN UNIVERSALE TË TË DREJTAVE TË NJERIUT

Mbasi njohja e dinjitetit të lindur dhe e të barabartë dhe të drejtave të patjetërsueshme të të gjithë anëtarëve të familjes njerëzore është themeli i lirisë, drejtësisë dhe paqes në botë. Për shkak të shkëputjes, dhe desecrating e të drejtave të njeriut kanë rezultuar në aktet e jo-humanitare abase për ndërgjegjen e njerëzimit, dhe ai e një bote që njerëzit do të gëzojnë lirinë e fjalës dhe të shpëtimit në frikë dhe varfërisë është shprehur se më i lartë aspiratën e përbashkët të njerëzve. Ndërsa kjo është e domosdoshme, nëse njeriu të mos jetë i shtrënguar që në manghawakan si