Mbretëria e bashkuar, nuk ka përgjegjësi për ICC nga fillimi

Pohuar nga Shefi Presidenciale Ligjor Salvador Panelo se nuk ka vlefshmëri në Filipine e Romës Statutit që ka krijuar Gjykatës Ndërkombëtare Penale (ICC) Për më tepër, sipas Panelo, nuk është edhe ashtu siç janë publikuar në Gazetën Zyrtare të bashkimit, i Filipineve për të Romës në Statut, kështu që asgjë të pohuar vlefshmërinë e ligjit ‘Për aq sa ne jemi të shqetësuar se nuk ka ligj që të flas për të. Ne jemi vetëm duke u thënë atyre se»hej ne nuk jemi së bashku me nuk ha për herë të parë ende nuk e dimë se ligji ju këtu me